+32 9 228 99 89

Hoe wij omgaan met uw gegevens

Hoe wij omgaan met uw gegevens

Dotline.be noch vastgoed Cannoodt kunnen aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van www.cannoodt.be

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Dotline.be noch vastgoed Cannoodt garanderen dan ook de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.
De inhoud van deze site kan in geen enkel opzicht beschouwd worden als een aanbod tot verkoop of verhuur dat bij aanvaarding de verkoper of verhuurder zou kunnen binden.
Het schriftelijk akkoord van de eigenaar-verkoper of verhuurder is hiertoe steeds uitdrukkelijk vereist.

Wij doen al het mogelijke om op onze website betrouwbare en regelmatig geüpdate vastgoedfiches ter beschikking te stellen. Noch vastgoed Cannoodt, noch Dotline.be kunnen echter verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de inhoud van de fiche of ingeval het goed niet meer beschikbaar zou zijn op het moment dat u de advertentie bekijkt.
Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur,...) omtrent het vastgoed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact op te nemen met vastgoed Cannoodt.

Alle stedenbouwkundige informatie alsook EPC- en elektrische keuringsattesten bij verkoop zijn op aanvraag te verkrijgen op kantoor.

Verklaring rond het privacy-recht. (Bescherming van de persoonlijke levensfeer.)
Deze site slaat logt het IP adres van de gebruiker aangezien dit automatisch herkend is door de webserver.
Wij gebruiken cookies op deze site voor de volgende doelen:
Meer informatie ivm cookies kan u hier terugvinden

Welke gegevens slaan wij van u op, en waarom?
Inschrijven met uw criteria om op de hoogte gehouden te worden van nieuwe panden.
Wat slaan wij op:
Uw naam, voornaam, aanspreking. Door onze goede banden met onze klanten, hebben we steeds graag te weten met wie we spreken, daarom houden wij zowel uw voornaam als uw naam bij.
Uw adresgegevens, indien wij u op de hoogte wensten te houden en u heeft geen mail adres opgegeven, dan hebben we uw adres nodig om de nieuwe panden per post op te zenden.
Uw telefoonnummer en email. Uw email adres is de vlugste manier om u op de hoogte te houden van nieuwe panden die aan uw criteria voldoen.
In hoogste nood, en als het heel vlug moet gaan bellen wij onze klanten ook soms op, daarom is het handig als wij een telefoonnummer van u hebben.
Wij vragen u uw criteria, omdat we zelf ook niet graag lastig gevallen worden, voor zaken die onze interesse niet wegdragen, en wij gaan er vanuit dat hetzelfde voor u van toepassing is.
Hoe lang houden wij deze gegevens bij?
Wij houden u gegevens bij tot u zich uitschrijft uit onze mailinglijst, of zo lang als on wettelijk verplicht is.
U kan zich steeds uitschrijven voor deze mailingservice, u kan dit doen door op de mails die u ontvangt, onderaan op de uit schrijf knop te klikken.
Is dit echter niet mogelijk, dan kan u ons steeds een mailtje zenden, met het mail adres waarop u bij ons bekend bent, wij verwijderen u dan asap uit deze lijst.

Wij vinden uw rechten van het hoogste belang, daarom bieden wij u volgende service aan ?

  • Recht op gegevenswissing: Van elke persoon die daarom uitdrukkelijk vraagt zullen wij na controle de persoonlijke data waarover wij beschikt, wissen. Andere wetten die ons verplichten bepaalde data te bewaren gaan voor op deze regel. Ook soms recht op vergetelheid genoemd.
  • Recht op informatie: elke persoon heeft het recht heeft om op de hoogte te zijn van: welke data wij over hem of haar verzamelt; waarvoor wij deze data gebruikt; hoe lang wij de data bewaart; welke rechtsgrond aan de basis ligt; hoe gebruik maken van andere rechten, zoals het recht om zijn data te raadplegen, te laten verbeteren, ...
  • Recht op inzage: elke persoon mag ons vragen hem te tonen over welke gegevens het exact gaat. Wij zullen alle informatie die wij hebben met de persoon delen. Uiteraard zullen wij eerst de identiteit van de aanvrager controleren.
  • Recht op overdraagbaarheid: elke persoon van wie wij gegevens hebben verzameld, mag deze in elektronisch formaat (een xls, txt of csv bestand bijvoorbeeld) opvragen.
  • Recht op rectificatie: elke persoon heeft het recht om verbetering van zijn gegevens te vragen.Wij zullen deze verbeteren voor wij de gegevens opnieuw gebruikt.
  • Recht op verzet tegen profilering: elke persoon heeft het recht om u te vragen geen profilering (o.a. segmentatie) of automatische verwerking op zijn gegevens toe te passen. Vastgoed Cannoodt doet niet aan profilering

Vastgoed Cannoodt heeft een speciaal invulformulier gemaakt zodat u bovenstaande rechten op een eenvoudige manier kan aanvragen.
U kan dit terugvinden op deze link www.cannoodt.be/gdpr/aanvraagformulier

Verklaring rond beroepserkenning en deontologie:
De site cannoodt.be is eigendom van Serge Cannoodt met zetel te Antwerpsesteenweg 211, BE-9040 Sint-Amandsberg, met het ondernemingsnummer BE 0739295002.
Vastgoedmakelaars Serge Cannoodt is onderworpen aan het toezicht van, en met de deontologische code van het BIV onder het in België verkregen nummer 204.484 - Luxemburgstraat 16B - B-1000 Brusssel www.biv.be.

Als erkend vastgoedmakelaar zijn wij gehouden aan de regels en deontologische codes van het BIV (Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars). Het beroep van vastgoedmakelaar is sinds 1993 gereglementeerd zodoende eenieder die als zelfstandige vastgoedmakelaarsactiviteiten wenst uit te oefenen, moet ingeschreven zijn bij het BIV. Dit komt ten goede voor de klant gezien de malafide makelaars systematisch aangepakt worden en u voor 100% kan vertrouwen op een professionele makelaar.
Serge Cannoodt is aangesloten bij het BIV onder het nummer 204.484.
Wij gebruiken voor onze klanten steeds onze ​derdenrekening: Fortis BNP Paribas BE 27 0015 4515 9173

Niet gevonden wat u zocht?

Schrijf u in met al uw zoekcriteria,
wij houden u op de hoogte van nieuwe panden via mail

Volg ons
Volg ons

Nog meer tevreden verkopers

Wij verkochten onze woning met Cannoodt

Azaleastraat 25 - 9040 Sint-Amandsberg

Hierbij wil ik U bedanken voor de vlotte en correcte
afwerking inzake de verkoop van ons huis
Ons huis was verkocht binnen de 14 dagen.
Magie? Neen, puur vakmanschap!

AERS-ALDERWEIRELDT